در سال‌هاي 1990 تردميل‌ها مهم ترين قطعه از تجهيزات ورزشي در منزل بود و در سال‌هاي 2000 نيز همين وضعيّت را دارند. بنا بر عقيده‌ي شوراي محصولات تناسب اندام، تنها در سال 1997 مبلغ 5/1 ميليارد دلار صرف ترديمل‌ها گرديد. حقايقي درباره‌ي تردميل 60% كاربرا
راهنماي جامع برای خريداران تردميل
راهنماي خريداران تردميل
در سال‌هاي 1990 تردميل‌ها مهم ترين قطعه از تجهيزات ورزشي در منزل بود و در سال‌هاي 2000 نيز همين وضعيّت را دارند. بنا بر عقيده‌ي شوراي محصولات تناسب اندام، تنها در سال 1997 مبلغ 5/1 ميليارد دلار صرف ترديمل‌ها گرديد.
 حقايقي درباره‌ي تردميل60% كاربران تردميل، خانم‌ها هستند.بيشترين افزايش ميزان استفاده از تردميل در ميان افراد بيشتر از 55 سال است. به طور متوسط، يك كاربر 65 روز در سال بر روي تردميل مي‌دود يا راه مي‌رود.

اين گرايش، دلايل خوبي دارد. تردميل‌ها نسبت به ديگر تجهيزات ورزشي در يك ساعت كالري بيشتري مي‌سوزانند. نشريه‌ي ژورنال انجمن پزشكي ايالات متحده (JAMA)[1] طي چاپ يك بررسي نشان داد كه تمرين با شدت متوسط بر روي تردميل 700 كالري مصرف مي‌كند، در حالي كه بالا رفتن از پله 627 كالري و دوچرخه ثابت 498 كالري مي‌سوزانند.
همچنين استفاده از تردميل به مهارت كمتري نياز دارد. پياده روي و دويدن احتياج به آموزش ندارد. فقط به يك جفت كفش خوب نياز داريد؛ بريا دويدن آماده ايد. مي‌توانيد شدت تمرين را از «خليلي آسان» تا «خيلي سخت» تنظيم كنيد.
عيب تردميل، هزينه‌ي آن است. بهاي تردميل‌هاي با كيفيت بالا از 1000 تا 9000 دلار است. تردميل با كيفيت بالا بيشترين قيمت را دارد.تردميل‌هايي با قيمت 500 دلار يا كمتر نيز وجود دارند؛ اما به طور كلي اين ماشين‌هاي سطح پايين قابل اعتماد نبوده و براي استفاده‌ي مداوم مناسب نيستند.
يك دونده‌ي مسابقه يا دونده‌ي تفريحي جدي كه قصد دارد برخي از تمرينات خود را روي تردميل انجام دهد، به خريد يك تردميل با دوام نياز دارد كه بتواند استفاده‌ي مداوم را ـ از جمله دوهاي طولاني 2 تا 4 ساعته ـ تاب بياورد.
نكاتي در مورد ويژگي‌ها و مشخصات مورد نياز كه بتوانند در خريد به شما كمك كنند، ذكر مي‌كنم:موتورتردمیلنيروي اسب بخار (Horsepower)
نيروي اسب، واحد نيروي يك موتور است. ميزان نيروي اسب را به سه دسته‌ي حداكثر كارايي، استفاده‌ي متوسط يا استفاده‌ي مداوم دسته بندي مي‌كند. بايد ميزان نيروي اسب را براي استفاده‌ي مداوم جستجو كنيد. اين ميزان نيروي يك موتور است كه با براي قابل ملاحظه به صورت پيوسته مورد استفاده قرار گيرد. بايد دست كم موتوري با نيروي 5/1 اسب در استفاده‌ي مداوم (Continuous – Duty 1.5) داشته باشيد.

موتور تردمیلنكته تردميلبراي دونده‌ها يافتن تردميلي كه موتوري قدرتمند در گروه استفاده‌ي مداوم داشته باشد، مهم است.  پيش از خريد، اين امر را با دويدن بر روي تردميل ثابت كنيد.هنگامي كه بر وري تردميل گام بر مي‌داريد، ماشين نبايد كند شود، بويي ايجاد كند يا علائم وارد آمدن فشار را نشان دهد. اگر هر نشانه اي از كند شدن موتور، تسمه يا عدم ثبات مشاهد كرديد، ممكن است به حد كافي نيرومند و براي دوهاي طولاني مناسب نباشد.

داشتن نيروي 2 اسب ترجيح دارد (2.0 Continuous – Duty) اين نوع تردميل براي دونده‌هاي مسابقه يا دونده‌هاي جدي نيز مناسب است.
برخي از كارخانه‌ها برچسب «حداكثر كارايي» (Peak – Performance) روي دستگاه خود نصب مي‌كنند. در مورد اين گروه، مراقب باشيد. اين برچسب حداكثر قدرت موتور را نشان مي‌دهد، نه كاركرد مدام آن را. ممكن است موتوري با حداكثر كارايي بالا نتواند نيروي اسب لازم براي مصرف مداوم را، به ويژه هنگامي كه كاربر بر روي تردميل مي‌دود و به ويگه در صورت ايجاد شيب ـ تأمين كند. نتيجه‌ي آن موتوري است كه مرتب كند مي‌شود، گير مي‌كند و به طور كلي نمي‌تواند تجربه‌ي دويدن نرمي را به شما بدهد. بنابراين، حتماً به نيروي آن در حالت استفاده‌ي مداوم توجه كنيد. تردميل‌هايي با 1 تا 3 نيروي اسب خواهيد يافت. حتي در صورت وجود يك عدد معقول استفاده‌ي مداوم، بايد موتور را با دقت كنترل كنيدع زيرا در ميان سازندگان تردميل روشي براي گروه بندي موتورها مقرر  نشده است.
يك موتور با كيفيت بالا بايد با لوازم الكترونيك كيفيت بالا و ساختاري با كيفيت بالا تركيب شود. الكترونيك تردميل بار روي موتور را احساس مي‌كند و به طور خودكار سرعيت دقيق را براي چرخش پيوسته‌ي تسمه اعمال مي‌كند. هنگام آزمايش تردميل‌ها در حال دويدن يا راه رفتن روي آن وجود هر نوع گير يا ناموزوني حركت و سرعت تسمه را مورد توجه قرار دهيد. هر نوع نوسان مي‌تواند نشان دهنده‌ي الكترونيك با كيفيت بد يا اتصال بد ميان موتور و كنترل كننده‌ي آن باشد.
موتورهاي رده‌ي صنعتي داراي درجه بندي A, B, C, F يا H هستند. موتورهاي رده‌ي B , A يا C موتورهاي رده‌ي پائين هستند. موتورهايي با درجه‌ي F يا H را جستجو كنيد. اين گروه از موتورها بزرگترند و تهويه اي عالي دارند. در نتيجه، موتور خنك تر مي‌ماند و دوام بيشتري دارد.
كنترلر (Controller)
كنترلر (كنترلر كننده) نيرو، متور تردميل را كنترل مي‌كند. اين بخش، جريان وارده به موتور ار تنظيم مي‌كند. رايج ترين انواع كنترلر‌ها،PWM [2] (مدولاسيون عرض پالس9 يا SCR [3] (يكسو كننده‌ي يكپارچه‌ي جريان) هستند. در حالي كه هر دو يك كار انجام مي‌دهند، بوردهاي PWM نوع برگزيده هستند، زيرا گرماي كمتري توليد مي‌كنند و به شدت جريان كمتري نياز دارند؛ نتيجه‌ي اين ويژگي‌ها عمر بيشتر موتور و نياز كمتر به تعمير كار است. همچنين يك بورد PWM نيروي بيشتري توليد مي‌كند و كم سر و صداتر است. همه‌ي تردميل‌هاي با كيفيت بايد از بورد PWM استفاده كنند.تخته تردمیل Deck
دك (عرشه) تردميل بستر تردميل و محلي است كه تسمه بر روي آن حركت مي‌كند. خريداران اغلب اين بخش را ناديده مي‌گيرند، شايد به اين دليل كه در زير تسمه مخفي شده است.
تخته تردمیل
يك عرشه‌ي با كيفيت بالا توسط يك ماده‌ي ليز كننده يا با نوعي كاهنده‌ي اصطكاك بايدنرم كار كند. اين نوع دك به نگهداري و مراقبت كمتري توسط مصرف كننده نياز دارد.
حتي با نگهداري مداوم، دك سرانجام فرسوده مي‌شود. اين فرسودگي به علت اصطكاك و سايش تسمه‌ي متحرك و قسمت فوقاني دك است. برخي دك‌ها قابل پشت و رو كردن هستند، يعني مي‌توان آن‌ها را برگرداند؛ به اين ترتيب عمر اين نع دك دو برابر دوام انواع ديگر است. اين ويژگي خوبي است و اگر مي‌خواهيد تمرينات خود را روي تردميل انجام دهيد بايد دستگاهي با دك قابل برگرداندن بخريد. عمر اين دستگاه دو برابر است. به اين دليل، بايد دستگاهي انتخاب كنيد كه كمترين اصطكاك را با تسمه داشته باشد. از دك‌هايي كه روكش‌هاي يمانند سيليكون يا واكس دائمي ندارند، اجتناب كنيد.تسمه تردمیل (Belt)
 
treadmill belt
تسمه بخش ديگري از دستگاه تردميل است كه به تدريج فرسوده شده و نياز به تعويض دارد. تسمه‌ها دو نوع اند: يك لايه و دو لايه. تسمه‌هاي دو لايه از كيفيت بالاتري برخوردارند. تسمه بايد به صورت تخت روي دك قرار گيرد. لبه‌هاي تسمه نبايد چين بخورد. اگر چين خوردگي يا تا شدن در لبه‌ي تسمه مشاهده كرديد، بايد وضعيّت را بيشتر بررسي كنيد. ممكن است نشانه اي از يك تسمه‌ي كم كيفيت باشد.غلطك‌های تردمیل (Rollers)
تسمه‌ي متحرك دور غلطك‌هاي عقب و جلوي تردميل مي‌پيچد. آنها تسمه را تحت كشش قرار مي‌دهند و آن را در حركت آرام و دقيق نگاه مي‌دارند.
تردميلي با غلطك به قطر 5 سانتي متر يا بيشتر را جستجو كنيد. غلطك‌هاي بزرگ تر اجازه مي‌دهند تسمه بدون كشش زياد تنظيم شود، كه موجب افزايش عمر تسمه و غلطك‌ها مي‌شود. كشش كمتر موجب مي‌شود دستگاه با حرارت كمتري كار كند. زيرا فشار به حامل‌ها، موتور  كنترلر كمتر است. يك ويژگي خوب ديگر، براي غلطك، دوكي شكل بودن آن است كه قسمت مركزي آن پهن تر از دو انتهاي آن باشد. اين غلطك‌ها همواره تسمه را در مركز تردميل نگه مي‌دارند.قاب تردمیل (Frame)
در جستجوي قابي باشيد كه از آلياژ فولايد ساخته شده و مناسب كارهاي سنگين است. اين نوع قاب از آلومينيوم سنگين تر، اما پايدار تر و با دوام تر است. قاب‌هاي  سبك تر براي كارهاي سنگين به اندازه‌ي اين قاب‌ها پايداري ندارد. تردميل يك سرمايه گذاري سنگين و بلند مدت است، بنابراين تردميلي بخريد كه دوام زياد داشته باشد.
وجود چرخ در انتهايي كه موتور قرار دارد براي قاب‌هاي سنگين بهتر است. اين امر جا به جايي دستگاه به منظور تميز كردن را آسان تر مي‌كند. بدون چرخ، بايد 2 تا 3 مورد قوي اين ماشين‌ها را جا به جا كنند.
قاب‌هاي جوش داده شده در طي زمان دوام بيشتري دارند. قاب‌هايي كه با پيچ و مهره بسته شده اند در اثر لرزش‌ها گسسته مي‌شوند و نياز به مراقبت و سرويس بيشتري دارند. همچنين قاب جوشكاري شده بي سر و صدا تر است و لرزش كمتري دارد.مانيتور (صفحه نمايش) كنترل تردمیل (Control Console) :
به يك پانل كنترل كامپيوتري نياز داريد كه حداقل ميزان سرعت، گام‌ها و فاصله‌ي پيموده شده را به شما نشان دهد. ساير ويژگي‌هاي خوب كه بايد جستجو كنيد عبارتند از: سرعت متوسطع ميزان كالري مصرف شده، كالري مصرف شده در ساعت و تعداد ضربان قلب.
كنسول‌هايي را جستجو كنيد كه خواندن آنها آسان بوده و با داشتن دكمه‌هاي دسترسي به ويژگي‌هاي ماشين را آسان تر كند. معمولاً با افزايش ويژگي‌ها و برنامه‌هايي كه توجه شما را بيشتر به تمرينات جلب مي‌كند، قيمت دستگاه نيز افزايش مي‌يابد.
برخي تردميل‌ها داراي دكمه‌ي خاموش كردن اضطراري هستند. محل اين دكمه را مورد توجه قرار دهيد. در برخي از تردميل‌ها اين دكمه در جايي قرار دارد كه احتمال فشرده شدن تصادفي آن وجود دارد. خاموش شدن تردميل در ميانه‌ي تمرين واقعاً دلسرد كننده است و مي‌تواند خطر آفرين باشد.پوشش سطح تردمیل (Cuhioniny)
مزيت دويدن بر روي تردميل در اين است كه آنها به طور كلي داراي پوشش نرم هستند تا احساس واقعي دويدن را فراهم كنند. كارخانه‌هاي مختلف از شيوه‌هاي متفاوت براي پوشش دادن دستگاه استفاده كنند، از جمله به كار بردن ضربه گيرها، قاب‌ها و دك‌هاي انعطاف پذير.
به تردميلي با انعطاف پذيري زياد نياز نداريد. اگر نوان شما روي تردميل زياد باشد بر روي مفاصل شما اثر بدي دارد اگر پوشش خيلي نرم باشد، حالتي مانند دويدن بر روي زمين شني ايجاد مي‌كند.نكته تردميلدر مورد انتخاب نوع پوشش دقت كنيد. اگر هدف اصلي شما از تمرين دوهاي صحرايي است. بايد نوع محكم تري انتخاب كنيد. اگر براي كاهش وزن يا تناسب اندام ورزش مي‌كنيد، يك ماشين با نرمی بيشتر برايتان مناسب است،. يك تردميل با سطح قابل تنمظيم بهتر است. از دلايل بهتر بودن چنين تردميل‌هايی اين است كه در موارد آسيب ديدگي و توانبخشي يا در صورت وجود كاربرهاي متعدد در منزل قابل تنظيم است.

مقدار سطح نرم دستگاه به اهداف شما بستگي دارد. اگر هدف شما دو جاده است، به حداقل پوشش نياز داريد تا دو شباهت بيشتري به دويدن در فضاي آزاد داشته باشد. اگر به طور كلي هدف شما تناسب اندام باشد، وجود نرمی  بيشتر به مراقبت از مفاصل شما كمك مي‌كند. همچنين اگر دچار آسيب شده باشيد به سطح نرم تري نياز داريد. چند نوع تردميل را آزمايش كنيد و ببينيد از كدام يك بيشتر خوشتان مي‌آيد.
برخي مدل‌هاي جديد و با كيفيت بالاداراي سطوح قابل تنظيم سطح هستند. در حالتي كه چند نفر كاربر وجود داشته باشند، اين مدل‌ها با ارزش تر هستند. حتي يك كاربر تنها از انواع قابل تنظيم فايدهي بيشتري مي‌برند. مي‌توانيد در جريان بهبود از آسيب ديدگي از تنظيم نرم تر استفاده كنيد، و براي تمرينات مسابقه اي سطح را در حد محكم تر تنظيم كنيد.شيب تردمیل (Incline)
به تردميلي نياز داريد كه قابليت ايجاد شيب داشته باشد. همه‌ي تردميل‌هاي با كيفيت بالا اين ويژگي را دارند. در برخي تردميل‌ها شيب از 1 درجه شروع مي‌شود و مي‌توان آن را تا 10 الي 12 درجه افزايش داد. برخي تردميل‌هاي مدل بالا نيز ايجاد شيب مي‌كنند، كه يك ويژگي خوب براي تمرينات تپه است.
روش ايجاد شيب در تردميل‌هاي مختلف متفاوت است. روش‌هاي ممكن عبارتند از
چرخ دنده، پيچ‌هاي ايجاد شيب، ابزار الكتريكي ايجاد شيب، موتورهاي پينيون و فنرهاي بادي است. رايج ترين و بهترين نوع، ايجاد شيب با روش الكتريكي و موتورهايی با پیچ حلزون است.
مهم ترين نكته اي كه بايد توجه كنيد ثبات تردميل هنگام داشتن شيب است. همه‌ي تردميل‌ها در حالت شيب كمي بي ثبات مي‌شوند، اما اين بي ثباتي نبايد خيلي زياد باشد.سرعت تردمیل (Speed)
بسياري از تردميل‌ها داراي محدوده‌ي سرعت 1 الي 10 MPH مايل بر سرعت (6-1 تا 16 كيلومتر بر ساعت) هستند. برخي تردميل‌هاي جديد تا 12 MPH (3-19 كيلومتر بر ساعت KPH) سرعت دارند. برخي از تردميل‌هاي تجاري خيلي گران سرعت‌هاي بالاتري دارند. معمولاً از اين تردميل‌ها براي اهداف تحقيقاتي يا ورزش حرفه اي يا تمرينات با سرعت زياد استفاده مي‌شود. اين تردميل‌هاي ويژه مي‌توانند خيلي گران باشند.
فقط افرادي كه از تردميل براي دوهاي مسابقه اي در جاده استفاده مي‌كنند به تردميل‌هايي با سرعت تا 12 MPH (3/19 KPH) نياز دارند. اگر هدف شما تناسب اندام است و خيال نداريد در مسابقه اي شركت كنيد، دستگاهي كه حداكثر سرعت آن 10MPH (16 كيلومتر بر ساعت KPH) باشد، كفايت مي‌كند. اگر در جستجوي تردميلي با سرعت 12KPH (3-19 كيلومتر بر ساعت KPH) هستيد، بدانيد كه اين ماشين‌ها به مدار 220 ولت[4] نياز دارند. در سال‌هاي اخير، كارخانه‌هاي بيشتري به توليد ماشين‌هاي با سرعت 12MPH (3/19 كيلومتر بر ساعت KPH) دست زده اند كه با برق 110 ولت كار مي‌كند. اين امر نشان دهنده‌ي افزايش تقاضا براي تردميل‌هاي با كيفيت از جانب دونده‌هاي مسابه است. با اين وجود، به خاطر داشته تردميل‌ها به برق 220 ولت نياز دارند. بنابراين، هنگام خريد دقت كنيد. سيم كشي برق 220ولت برا ي ترديمل مي‌تواند گران باشد.نكته تردميلهنگام خريد تردميل، سعي كنيد پيشاپيش برنامه و طرحي آماده كنيد، ممكن است امروز به تردميلي نياز داشته باشيد كه حداكثر 16 کیلو متر سرعت داشته باشد. اما اگر پيشرفت كنيد و به تردميل سريع تري نياز پيدا كنيد، چكار مي‌كنيد؟ در بلندمدت، خريد ماشين گران تري كه در آينده به كارتان بيايد، براي شما ارزان تر است.

سرعت در شروع تمرين، مطلب امنيتي مهمي است كه بايد به آن توجه كنيد. سرعت آغازين بيشتر از 1 MPH (6-1 كيلومتر بر ساعت MPH) سوار شدن (گام نهادن) بر روي تردميل را دشوار مي‌كند. بسياري از تردميل‌هاي با كيفيت بالا اين مشكل را ندارند، اما اين نكته را ـ به ويژه اگر تازه كار هستيد ـ به ياد داشته باشيد.
بسياري از تردميل‌هاي سطح پايين كه براي پياده روي طراحي شده اند، داراي سرعت زياد 8 MPH (8-12 كيلومتر بر ساعت MPH) هستند. اگر فقط مي‌خواهيد روي تردميل پياده روي كنيد، سرعت  MPH (8-12 كيلومتر بر ساعت MPH) سرعت زياد و در عين حال كافي است، اگر فكر مي‌كنيد ممكن است بعداً بخواهيد از تردميل خود براي دويدن استفاده كنيد، بايد تردميلي بخريد كه بيشترين سرعت آن حداقل 10 MPH (16كيلومتر بر ساعت MPH) باشد، سعي كنيد پيشاپيش فكر كنيد. (دور انديشي كنيد) اگر معتقد هستيد روزي بر روي تردميل خواهيد دويد، خريد تردميل مناسب دونده‌ها براي كاربردهاي شما در آينده با صرفه تر است. اگر مي‌خواهيد از تردميل براي دويدن انفجاري، سریع و كوتاه استفاده كنيد، يك مدل براي شما وجود دارد. اين مدل، A.R. young سرعت بالا است. سرعت اين ماشين ناگهان به    8 – 41 كيلومتر بر ساعت  مي‌رسد! اين ترديمل بسيار گران است و استفاده از آن به كمك مربي يا شخص ديگري كه بتواند شما را بگيرد و از پرت
شدنتان جلوگيري كند (اين شخص را اصطلاحاً Spotter گويند ـ ) نياز دارد.اندازه تردمیل (Size)
 
توجه به اندازه‌ي ماشين، اهميت دارد. تسمه بايد به حد كافي بلند باشد تا با بلندترين گام‌هاي شما مطابقت داشته و كمي بلندتر از آن باشد. حتماً نمي‌خواهيد روي تردميلي بدويد كه هر لحظه امكان خارج شدن از آن وجود داشته باشد.
تسمه بايد حداقل 127 سانتي متر بلندي ـ و براي دونده‌هاي بلند قد 140 الي 5/155 سانتي متر بلندي داشته باشد. پنهاي تسمه نبايد كمتر از 41 الي 43 سانتي متر باشد. پهناي 46 سانتي متر يا بيشتر ارجحيت دارد. نبايد در مورد پرت شدن از عقب تردميل يا گام گذاشتن روي قسمت جلوي آن نگراني داشته باشيد. اگر روي تردميل محدوديت و كمبود فضا احساس كنيد، مجبور به تغيير دادن گام‌هايتان مي‌شويد.كنترل و نظارت بر ضربان قلب
كنتر لو نظارت بر ضربان قلب با شيوه‌هايي مختلف از جمله نوار دور قفسه‌ي سينه، گيره‌ي گوشي، گيره‌ي انگشتي و ابزار دستي انجام مي‌شود. دقيقت رتين روش نوار دور قفسه‌ي سينه است.
كنترل از طريق گيره‌هاي گوش يا نوك انگشتان هنگامي كه در حال دويدن هستيد، مي‌تواند نتايج نادرستي ارائه دهد، زيرا اين گيره‌ها شل مي‌شوند. برخي دستگاه‌ها، دستگيره‌ي آزادي دارند كه دونده آن را در دست مي‌گيرد. اين سيستم هگام پياده روي خوب كار مي‌كند، اما نگهداري آن هنگام دويدن دشوار و گاهي نادقيق است.
مانيتورهاي ضربان قلب پيوسته شما را در جريان وضعيّت كار قلب قرار مي‌دهندع برخي ترديمل‌ها داراي ويژگي خاصي هستند و با تغيير خوندكار سرعت و شيب دستگاه، ضربان قلب شما را در حد از پيش تعيين شده اي نگه مي‌دارند. اگر ضربان قلب شما از حد تعيين شده كمتر يا بيشتر شود، دستگاه به صور خودكار شيب يا سرعت را تغيير مي‌دهد.امنيت تردمیل (Safety)
 
ويژگي‌هاي امنيتي بخشي از ويژگي‌هاي تردميل است. ترديملي انتخاب كنيد كه براي اهداف شما مناسب باشد. اگر در منزل بچه‌ي كوچك داريد ، كليدهاي ايمني در دسترس هستند. بدون قرار دادن اين كليد در محل خود، دستگاه روشن نمي‌شود. روي كليد يك نوار وجود دارد كه مي‌توانيد آن را دور گردن بياويزيد يا به بدن متصل كنيد؛ به اين ترتيب، اگر از تردميل پرت شويد، خارج شدن كليد دستگاه را خاموش مي‌كند.
برخي تردميل‌ها داراي كليد خاموش كردن اضطراري هستند. توجه كنيد كليد در محلي نباشد كه به طور تصادفي دست شما با آن برخورد كند، در ضمن بايد دسترسي به آن آسان باشد.ضمانت تردمیل (Warranty)
به طور كلي، تردميل‌هاي با كيفيت بالا ضمانت نامه‌ي طولاني تري دارند. من ضمانت نامه‌ي حداقل 3 سال براي قطعات و 1 سال براي كار كردن را توصيه مي‌كنم.
تعدادي از سازندگان صدور ضمانت نامه‌ي مادام العمر را براي تردميل‌هاي خود آغاز كرده اند. اين مي‌تواند يك ويژگي جذب باشد، به ويژه اگر تردميل را براي مدتي طولاني مي‌خريد. قيمت تردميل با ضمانت مادام العمر گران تر است.
مطمئن شويد كه مطابق ضمانت نامه به تميز كردن و روغن كاري دستگاه اقدام كنيد. اگر اين كار را نكنيد، ضمانت نامه باطل مي‌شود.آزمون جاده تردمیل (Road Test)
تردميلي را كه انتخاب مي‌كنيد به طور دقيق آزمايش كنيد. قبل از خريد، در مورد ويژگي‌هايي كه نياز داريد، تصميم بگيريد: ويژگي‌هاي كنسول و برنامه ريزي؛ كنترل ضربان قلب؛ سرعت و شيب؛ به چه منظوري از آن استفاده مي‌كنيد (تناسب اندام، كاهش وزن ، يا تمرين ماراتن) و دفعات استفاده از دستگاه را در نظر بگيريد.
 نكته تردميلبراي بيشترين استفاده و بهترين انتخاب، تردميل را از يك فروشگاه ورزشي بخريد. معمولاً اين نوع خرده فروشي‌ها ماشين‌هايي با كيفيت بالا عرضه مي‌كند، فروشندگان اطلاعات بيشتري دارند و مي‌توانند سرويس بهتري ارائه دهند.

 
در جريان آزمايش، مسائل زير را كنترل كنيد:سر و صدا ـ آيا موتور بي صدا و به نرمي كار مي‌كند؟ آيا موتور شيب دهنده ني زنرم و بي صدا است؟قدم آهسته ـ آيا در سرعت كم موتور و تسمه به نرمي كار مي‌كنند؟ اگر در سرعت كم موتور «زور بزند»، تردمیل مهندسي ضعيفي دارد؟تسمه ـ آيا تسمه در همه‌ي سرعت‌ها نرم كار مي‌كند؟ آيا ليز مي‌خورد و از حالت مركزي خارج مي‌شود؟ آيا با حركت تسمه روي سطح سرو صدا ايجاد مي‌شود؟اندازه ـ آيا بلندي تسمه نسبت به گام‌هاي بلند شما فضاي اضافي كافي دارد؟ ايا در رابطه با پهناي تسمه احساس راحتي مي‌كنيد؟شيب ـ آيا ترديمل با نرمي شيب دار مي‌شود؟ آيا در حالت شيب دار با ثبات است؟سرعت ـ آيا سرعت حداكثر پاسخگوي نيازهاي تمريني شما هست؟ اگر بخواهيد تمرينات سرعتي خود را بر روي ترديمل اجرا كنيد، به ترديملي نياز داريد كه سرعت بالاتري داشته باشد؟كنترل‌ها ـ آيا نحوه قرار گرفتن كنترل‌ها دسترسي به آنها را آسان كرده است؟ آيا دكمه‌ي خاموش كردن اضطراري خارج از محل برخورد تصادفي است.، اما دسترسي به آن آسان است؟مانيتور ضربان قلب ـ آيا تردميل كنترل‌هاي ضربان قلب را كه مي‌خواهيد، دارد؟نرمي ـ آيا تردميل در همه‌ي سرعت‌ها به نرمي كار مي‌كند؟ آيا هنگام افزايش يا كاهش سرعت تكان‌هاي ناگهاني يا گير كردن اتفاق مي‌افتد؟ آيا تسمه به آساني مي‌لغزد يا گير دارد؟پوشش ـ آيا پوشش مناسب با اهداف تمرين شماست؟ به خاطر داشته باشيد اگر براي دو جاده اي يا پيست تمرين مي‌كنيد، پوشش زياد لازم نداريد. بايد شرايط محيط مسابقه هر چه بيشتر قابل شبيه سازي باشد. براي دويدن روي آسفالت، بتون يا سطح پيست‌ها، بايد پوشش كمتر و سطح سفت تر باشد.
قبل از خريد، چند تردميل را آزمايش كنيد. يك تردميل خوب، سرمايه گذاري بزرگي است. تردميل سطح بالا سال‌ها دوام دارد، بنابراين تردميلي بخريد كه با آن راحت تر هستيد.
 
  در زمینه مقالات | برچسب ها: 60% كاربران تردميل، خانم‌ها هستند, آزمون جاده تردمیل (Road Test), استفاده از تردميل, امنيت تردمیل (Safety), اندازه تردمیل (Size), پهناي تسمه, پوشش سطح تردمیل (Cuhioniny), تجهيزات ورزشي, تخته تردمیل Deck, تسمه تردمیل (Belt), خرید تردمیل, راهنماي خريداران تردميل, سرعت تردمیل (Speed), شيب تردمیل (Incline), ضمانت تردمیل (Warranty), غلطك‌های تردمیل (Rollers), فروش تردمیل, فروشگاه تردمیل, قاب تردمیل (Frame), قدم آهسته, كنترل و نظارت بر ضربان قلب, مانيتور (صفحه نمايش) كنترل تردمیل (Control Console), موتور بي صدا, موتورتردمیل, نيروي اسب بخار

تاريخ ارسال: 1394/7/17

تعداد بازدید: 423

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |