نویسنده: mojtabazamanian ارسال نامه

وب سایت: http://mojtabazamanian.7gardoon.com

پرسش و پاسخ

موتور تردمیل بخوبی کار نمی کند یا پس از چند دقیقه بوی سوختگی می دهد.

ایرادات: این مشکل بدلیل مصرف بالای جریان برق در تردمیل رخ میدهددلایل زیر می تماند علت باشند:1:

کد خطا در تردمیل error

کدهای خطا در تردمیل بنا به دلایل متعددی نمایان می شوندکه مهمترین انها در زیر اشاره شده است: |